Nagenoeg elke moderne auto is tegenwoordig uitgerust met airconditioning. Met het juiste gebruik en goed onderhoud van de airco kan de levensduur aanzienlijk verlengt worden en zult u veel meer profijt hebben van de airco in uw auto.

De belangrijkste gebruiks- en onderhoudsrichtlijnen voor uw airco hebben we op een rijtje gezet!

  • Laat minimaal eens per 2 jaar een onderhoudsbeurt uitvoeren aan uw airco. Alle onderdelen van de airco worden gecontroleerd, het koelmiddel wordt ververst en de olie wordt gecontroleerd en eventueel aangevuld. Zo garandeert u de ijskoude werking van uw airco.
  • Gebruik uw airco het gehele jaar door minstens één maal per week. Dit voorkomt lekkages door uitdroging van pakkingen en keerringen en voorkomt onaangename geurvorming door condens en bacteriëvorming in het systeem.
  • Een airco doet ook uitstekend dienst wanneer het niet warm is. De airconditioning haalt namelijk vocht uit de lucht, tegen condens en het beslaan van de ramen.
  • Schakel de airco enkele minuten na het starten van de auto pas in. Dat bespaart brandstof en voorkomt onnodige slijtage aan de koppeling van de compressor.
  • Schakel de airco vast uit voordat u de auto uitzet. Dit voorkomt wederom condensvorming in de installatie en kans op stankoverlast. Tevens voorkomt het de bekende “klap“ door het temperatuursverschil bij het uitstappen. Zet de airco daarom ook niet te koud.
  • Vooral bij weer met een hoge vochtigheidsgraad kan de airco condenswater onder de auto afgeven. Dit is een normaal verschijnsel.
  • Rijd bij hoge temperaturen in de zomer eerst even met de ramen open, zonder de airco in te schakelen. Zo bereikt u eerder de gewenste binnentemperatuur.
  • Laat minimaal jaarlijks uw airco reinigen. Tijdens het reinigen wordt er een antibacteriële behandeling uitgevoerd waarmee geurvorming en bacteriëgroei wordt voorkomen.

Installatie, service en onderhoud van airco installaties is voorbehouden aan technici die bij voorkeur in het bezit zijn van een STEK-diploma.

mac