Voorkom mortoschade en kostbare reparaties, vervang uw distributieriem tijdig.

De distributieriem is een belangrijk onderdeel in de motor van uw auto.
Deze zorgt dat de timing van essentiële onderdelen in een verbrandingsmotor continu gewaarborgd blijft.
De distributieriem is een riem die bestaat uit rubber en vezels.
Deze materialen zijn aan slijtage onderhevig. De riem zal daarom periodiek vervangen moeten worden. Het vervangen van
de distributieriem is arbeidsintensief en daardoor een kostbare reparatie. Maar wanneer de
distributieriem niet tijdig wordt vervangen, kan deze beschadigen of breken. De motor kan
hierdoor flinke schade oplopen! Laat de distributieriem daarom op tijd, volgens fabrieksvoorschriften vervangen.

Precisiewerk

Het is belangrijk dat de distributieriem op de juiste manier wordt vervangen.
Vaak worden daarbij ook andere delen die in contact staan met de riem vervangen, omdat versleten componenten schade aan de nieuwe riem kunnen toebrengen.
Tijdens het vervangen van de riem moeten allerlei markeringen en merktekens op de juiste plek staan, zodat de timing van verschillende onderdelen goed is.