Tevens is het belangrijk dat uw remvloeistof elke twee jaar ververst wordt, waarom moet de remvloeistof ververst worden?

Remvloeistof is hygroscopisch, dat wil zeggen trekt water aan. Vocht uit de omgevingslucht condenseert op den duur in de remvloeistof. Daardoor verandert de samenstelling van de vloeistof. Zo wordt bijvoorbeeld het kookpunt lager als er water in de remvloeistof zit. Het komt er op neer dat de remvloeistof zijn werk niet meer goed doet en de remmen minder betrouwbaar worden. Het water kan zorgen voor corrosie van binnen uit en de remweg kan langer worden. Vandaar dat fabrikanten voorschrijven deze vloeistof om de twee jaar te verversen.